• +359 898 561 821
 • +359 899 874 922
 • +359 898 669 621
 • office@sofsurvey.com
 • Устройствено планиране

  Устройствено планиране. Подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране.

  Предлагаме изработване на:

  • ПУП – план за регулация и застрояване
  • Преотреждане на терени за стопански нужди
  • Преотреждане на терени за инженерна инфраструктура и изработваните за извън населени места парцеларни планове
  • Изработване на ПУП-ПРЗ за преотреждане на зенеделски земи