• +359 898 561 821
  • +359 899 874 922
  • +359 898 669 621
  • office@sofsurvey.com
  • Консултации и други услуги

    services

    Консултации и съдебни експертизи, свързани с имотни дела, количествени сметки по част ВиК, експертни оценки.

    Извършваме консултации, свързани с изготвяне на съдебно-технически експертизи, за издаване на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на имоти, удостоверения за идентичност на обекти за данъчни цели