• +359 898 561 821
 • +359 899 874 922
 • +359 898 669 621
 • office@sofsurvey.com
 • Кадастър

  Кадастър – изготвяне на скици проект, схеми на самостоятелни обекти в сгради и всички дейности, свързани с кадастъра.

  Поддържането на актуалното състояние на кадастралните карти включва изработване на проекти за тяхното изменение. Ние можем да ви помогнем с изработването на следните проекти за кадастъра:

  Промяна в границите на имот, с цел отразяване на непълноти и отстраняване на грешки в действаща кадастрална карта.

  Делба (обособяване на реално определена част от поземлен имот), за промяна на граници между съседни поземлени имоти, както и за прилагане на подробен устройствен (градоустройствен) план.

  Когато сте решили да прекратите съсобственост е необходимо да се изработи проект за делба. За целта е нужно да се извършат измервания на място, за да се реализира вашето желание за разделяне. Нужно е да ни предоставите документ за собственост и актуална скица.

  За създаване на нови обекти в кадастъра собственикът трябва да предостави:

  • копие от документ за собственост;
  • скица (виза);
  • разрешение за строеж;
  • копие от одобрен архитектурен проект;

  За създаване на нови обекти в кадастъра /схема на самостоятелни обекти / собственикът трябва да предостави:

  • копие от документ за собственост;
  • копие от одобрен архитектурен проект на нивото, на което се намира обекта и фасади на сградата;