• +359 898 561 821
 • +359 899 874 922
 • +359 898 669 621
 • office@sofsurvey.com
 • За нас

  История на компанията

  Първоприемник на „СОФСЪРВЕЙ” ЕООД е ЕТ „СОФИЯ КИРИЛОВА”.

  Фирмата е регистрирана през 2001г. с основна дейност проектиране и оценки на недвижими имоти. Управител е инж.София Кирилова с квалификация инженер по водоснабдяване и канализация от 1989г. и инженер геодезист от 1998г.

  От 2001г. се занимава с проектантски услуги, геодезически дейности и оценки на недвижими имоти.

  Лицензи и оборудване

  Като юридическо лице  притежава регистрация за правоспособност за дейности по кадастър, вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.7 ЗКИР под рег.№345, въз основа на Заповед №386/2001г. на Изп. Директор на АК

  • Удостоверение за Пълна Проектанска правоспособност №09539 по част геодезия от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с протоколно решение №16/22.04.2005г.
  • Удостоверение за проектанска правоспособност №09539 по част ВиК от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с протоколно решение на УС №105/03.02.2014г.
  • Лиценз №10005/ 05.11.2001г. от АП и Сертификат за оценки на недвижими имоти рег.№100101306/14.12.2009г. от КНОБ;
  • Сертификат за оценки на машини и съоръжения №300100829/17.11.2014г. на КНОБ;
  • Сертификат за земеделски земи и трайни насаждения №410100472/20.02.2015г. на КНОБ;

  Техническо оборудване за извършване на дейността, като тотална станция, компютърна техника , принтер, скенер и софтуер за кадастър.

  Сертификати

  Проектантска правоспособност – ВиК

  Проектантска правоспособност – геодезия

  Свидетелство за извършване на дейности по кадастъра

  Лиценз за оценки на недвижими имоти