• +359 898 561 821
 • +359 899 874 922
 • +359 898 669 621
 • office@sofsurvey.com
 • Експертни оценки

  PM-1110x550

  Искате да знаете стойността на даден обект? Ние сме насреща, като ви предлагаме изготвянето на експертни оценки.

  Дългогодишният ни опит в сферата може да ви бъде полезен при нуждата от оценки на:

  поземлени имоти, жилищни сгради, промишлени обекти, туристически обекти, офис сгради, търговски площи, спортни терени и други.

  леки и товарни автомобили, селскостопанска техника, производствени съоръжения, стоки и материали, и други.

  ниви, ливади, пасища, овощни градини, лозя и градини, засяти с многогодишни насаждения

  Експертните оценки, които изготвяме, отговарят на международните и българските оценителски стандарти и могат да бъдат използвани за:

  • Ипотеки
  • Данъчни цели
  • За нуждите на застраховането
  • За доброволни (извънсъдебни) делби

  Предлагаме и изготвяне на таблици за ценообразуване на новопроектирани сгради (площоразпределение).